Szkolenie: PIERWSZA POMOC

Cel szkolenia:
  • przygotowanie grupy liderów, merytorycznie i praktycznie do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
  • przygotowanie grupy liderów do upowszechniania wiedzy na temat znaczenia pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
  • stworzenie warunków umożliwiających minimalizację zagrożeń zdrowia i życia pracownika, w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
W wyniku realizacji programu szkolenia, uczestnicy będą:
  • znać znaczenie i podstawy prawne do udzielania pierwszej pomocy,
  • umieć zachować się w miejscu wypadku,
  • umieć ocenić stan poszkodowanego,
  • potrafić wezwać służby medyczne i pomoc specjalistyczną,
  • znać wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
  • potrafić podtrzymać czynności życiowe poszkodowanego,
  • umieć udzielać pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, zawału serca, udaru mózgu, krwotoku, wstrząsu, zranienia złamania, zatruć, oparzeń.
szkolenia medyczne

Zapytaj o szkolenie

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom:  501-092-372
e-mail: biuro@ums.net.pl