Szkolenie: LABORATORIUM KREATYWNOŚCI

– warsztaty rozwijające kreatywność oraz kreatywne rozwiązywanie problemów 

Cel edukacyjny:

  • profesjonalizacja oraz pobudzenie innowacyjnego i twórczego podejścia poprzez m.in. zwiększenie samodzielności w planowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej,

  • rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i budowania intencji,

  • większa otwartość na nowe doświadczenia,

  • stymulowanie ciekawości poznawczej,

  • umacnianie zaufania do własnych możliwości,

  • wykształcenie nawyku do pokonywania własnych ograniczeń oraz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. 

          Dodatkowym celem warsztatów jest integracja zespołu.

 
ultra med strefa tychy lekarz szkolenia

Zapytaj o szkolenie

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom:  501-092-372
e-mail: biuro@ums.net.pl