Ultra-Med-Strefa Tychy Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres szkoleń 

dla firm, kadry medycznej oraz kadry placówek służby zdrowia.

ZAPRASZAMY! 

 

Szkolenia Ultra-Med-Strefa prowadzą:

 • Mateusz Zapart doradca biznesowy, trener umiejętności psychospołecznych, konsultant, coach. Koordynator ds. szkoleń w Ultra-Med-Strefa
 • mgr Kamil Kurpierz – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, coach
 • mgr Maciej Kozak – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psycholog sportu, coach
 • mgr Aneta Nowak – psycholog, trener, psychoterapeuta
 • dr Joanna Jaromin – dyplomowana pielęgniarka, trener, nauczyciel akademicki
 • mgr  Krystyna Tońska – nauczyciel specjalista Zdrowia Publicznego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego
 • mgr Piotr Noras – ratownik medyczny, szkoleniowiec

szkolenia medyczne

Szkolenia dla firm
Szkolenia dla kadry medycznej oraz administracyjnej placówek służby zdrowia

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom:  501-092-372
e-mail: biuro@ums.net.pl

 SZKOLENIA DLA FIRM

PIERWSZA POMOC

Cel szkolenia:

 

 • przygotowanie grupy liderów, merytorycznie i praktycznie do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
 • przygotowanie grupy liderów do upowszechniania wiedzy na temat znaczenia pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
 • stworzenie warunków umożliwiających minimalizację zagrożeń zdrowia i życia pracownika, w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i nieszczęśliwego wypadku,
W wyniku realizacji programu szkolenia, uczestnicy będą:
 • znać znaczenie i podstawy prawne do udzielania pierwszej pomocy,
 • umieć zachować się w miejscu wypadku,
 • umieć ocenić stan poszkodowanego,
 • potrafić wezwać służby medyczne i pomoc specjalistyczną,
 • znać wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
 • potrafić podtrzymać czynności życiowe poszkodowanego,
 • umieć udzielać pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, zawału serca, udaru mózgu, krwotoku, wstrząsu, zranienia złamania, zatruć, oparzeń.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE –

– jak osiągnąć więcej w krótszym czasie? 

Cel biznesowy: 

 

 • Dzięki nabyciu umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie nastąpi zwiększenie efektywności pracy uczestników.
Cel edukacyjny:

 

 •  Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność planowania pracy w oparciu o priorytety, zapoznają się z różnymi technikami zarządzania sobą w czasie. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się ustalania priorytetów oraz technik zarządzania sobą w czasie.

 

NEGOCJACJE

– Szkolenie podstawowe oraz techniki zaawansowane –

 Plan szkolenia:

 

 • Negocjacje a mediacje – różnice, podobieństwa, zastosowanie
 • Informacja w negocjacjach – pozyskiwanie, niebezpieczeństwa, wiarygodność
 • Wywieranie wpływu na ludzi – zastosowanie w praktyce
 • Schody behawioralne – zastosowanie w negocjacjach
 • Aktywne słuchanie – wykorzystanie w negocjacjach oraz ujęcie manipulacyjne
 • Mowa ciała – wykorzystanie w negocjacjach – błędy i zachowania niewłaściwe
 • Zespół negocjacyjny – skład zespołu, dobór członków, role w zespole – zagrożenia lub współpraca
 • Błędy w negocjacjach

 

LABORATORIUM KREATYWNOŚCI

– warsztaty rozwijające kreatywność oraz kreatywne rozwiązywanie problemów 

Cel edukacyjny:

 • profesjonalizacja oraz pobudzenie innowacyjnego i twórczego podejścia poprzez m.in. zwiększenie samodzielności w planowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej,
 • rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i budowania intencji,
 • większa otwartość na nowe doświadczenia,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej,
 • umacnianie zaufania do własnych możliwości,
 • wykształcenie nawyku do pokonywania własnych ograniczeń oraz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. 

          Dodatkowym celem warsztatów jest integracja zespołu.


KULTURA SZCZEROŚCI

– warsztaty rozwijające komunikację pomiędzy współpracownikami 

Cel edukacyjny:
 • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się w sytuacjach konfliktowych lub konfliktogennych (Uczestnicy szkolenia przyjrzą się swoim codziennym zachowaniom w pracy, aby zyskać perspektywę i refleksję w temacie swojego postępowania w trudnych sytuacjach, gdzie pierwsze skrzypce gra złość),
 • uświadomienie sobie destrukcyjnej roli złości, zwłaszcza tej tłumionej lub wyrażanej w agresywny sposób w kontakcie ze swoimi współpracownikami spowoduje transformację postawy i przyszłych zachowań
 • prezentacja i przećwiczenie nowego modelu porozumiewania się opartego na filozofii Porozumienia bez Przemocy, co zainicjuje stworzenie nowej kultury szczerości w firmie.

SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ 

ORAZ 

ADMINISTRACYJNEJ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZPITALNYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA