Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

W Poradni Neurologicznej dla Dzieci przyjmuje:

  1. dr n. med. Małgorzata Sadowska – pediatra, specjalista w zakresie neurologii dziecięcej.

Dr Małgorzata Sadowska jest pediatrą, specjalistą w zakresie neurologii dziecięcej z 20- letnim doświadczeniem klinicznym – zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie wykonywania i interpretacji badań EEG wieku rozwojowego. 
Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących problemów neurologicznych pacjentów pediatrycznych.

 
poradnia neurologiczna dla dzieci

Zespół Prywatnych Poradni Specjalistycznych

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom: 797 024 769
e-mail: deasalus@ums.net.pl