Poradnia Geriatryczna

W Poradni Geriatrycznej przyjmuje:

  1. lek. Barbara Korczyńska – internista, specjalista w zakresie geriatrii

Oferujemy pomoc medyczną na najwyższym poziomie. Nasi lekarze otaczają Seniorów swą opieką medyczną i wykorzystując holistyczny sposób leczenia. Pomagają Pacjentom, w podeszłym wieku, w pokonaniu mnogich , w tym okresie życia, dolegliwości, a w razie potrzeby kierują do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego.

Szybka diagnostyka wszelkich schorzeń internistycznych oraz natychmiastowe podjęcie leczenia chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, nerwowego i narządu ruchu, zarówno tych najczęściej spotykanych, jak i tych nietypowych, powoduje natychmiastową poprawę komfortu życia naszych pacjentów.

Zapewniamy:

  • kontakt z doświadczonym lekarzem , a w razie potrzeby , także z psychologiem
  • pomiar i interpretację podstawowych parametrów życiowych
  • wykonanie i interpretację wyniku EKG, UKG, USG, badania spirometrycznego
  • pobranie materiałów do badań laboratoryjnych
  • podanie leku różnymi drogami, także kroplowego wlewu dożylnego

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI LEKARSKIEJ, W DOMU CHOREGO.

Na życzenie rodziny możemy doradzić jak przygotować i kształtować środowisko domowe seniora, jak również pomóc lub zapewnić opiekę pielęgniarską nad osobą obłożnie chorą.

ultra med strefa tychy geriatra poradnia geriatryczna

Zespół Prywatnych Poradni Specjalistycznych

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom: 797 024 769
e-mail: deasalus@ums.net.pl