Opieka pielęgniarska ambulatoryjna i w domu pacjenta

Oferujemy:

ambulatoryjną opiekę pielęgniarską w ramach której zapewniamy:

 • pomiar podstawowych parametrów życiowych z interpretacją wyników
 • podanie leków różnymi drogami w tym kroplowych wlewów dożylnych, na zlecenie lekarza
 • inhalacje
 • zmiana opatrunku
 • poradnictwo w zakresie samo pielęgnacji i opieki nad chorym w domu

ambulatoryjną opiekę położnej w ramach której zapewniamy:

 • edukację przedporodową
 • edukację dotyczącą samo pielęgnacji w schorzeniach ginekologicznych i po zabiegach operacyjnych ginekologicznych

opiekę pielęgniarską w domu chorego w ramach której zapewniamy:

 • pomiar podstawowych parametrów życiowych z interpretacją wyników
 • podanie leków różnymi drogami w tym kroplowych wlewów dożylnych, na zlecenie lekarza
 • inhalacje
 • zmiana opatrunku
 • pobranie materiałów do badań laboratoryjnych
 • cewnikowanie, pielęgnacja w przypadku cewnika założonego na stałe
 • toaletę przeciwodleżynową
 • leczenie odleżyn
 • gimnastykę oddechową
 • inne zabiegi pielęgniarskie w domu chorego

opiekę położnej w środowisku domowym:

 • opiekę nad matką i noworodkiem
 • opiekę nad kobietą po cięciu cesarskim
 • opiekę nad kobietą po zabiegu ginekologicznym

Opiekę pielęgniarską koordynuje mgr pielęgniarstwa Krystyna Tońska.

Opieka pielęgniarska w domu Pacjenta Ultra Med Strefa

Zespół Prywatnych
Poradni Specjalistycznych

Tychy – ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom: 797 024 769
e-mail: deasalus@ums.net.pl