Podstawowa Opieka Zdrowotna

Wszystkich zainteresowanych leczeniem w naszych poradniach POZ zapraszamy do naszych placówek:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Tychy – ul. Jana Pawła 40

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Tychy – ul. Turkusowa 5

Kontakt:
tel: 32 325 09 28
kom: 885 700 333
e-mail: turkusowa@ums.net.pl

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Tychy – ul. Fabryczna 2

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są w warunkach ambulatoryjnych , ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia wykonywane są przez lekarza POZ / internista i pediatra/, pielęgniarkę POZ i położną POZ.

Materiały do badań laboratoryjnych pobieramy codziennie w godzinach 8:00- 9:30.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W Tychach można uzyskać pomoc:

Szpital Miejski w Tychach ul. Cicha 27 dla pacjentów poniżej 18 roku życia pod numerem 32 780 87 62 oraz 32 780 87 63.

Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102 dla pacjentów powyżej 18 roku życia pod numerem 32 325 52 98.

Wszystkich , którzy nie są jeszcze naszymi pacjentami, a oczekują dobrej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego, zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

We wszystkich naszych poradniach przeprowadzamy szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. Zachęcamy do corocznych szczepień przeciw grypie.

Zdeklarowanym, u nas pacjentom, proponujemy rabat na usługi medyczne w innych obszarach naszej działalności medycznej.