Aktualności

Profilaktyka 40 PLUS

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca 2021 roku ruszyła kampania dotycząca bezpłatnych badań profilaktycznych “Profilaktyka 40 PLUS”. Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • w roku przeprowadzenia badań ukończą lub ukończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu “Profilaktyka 40 PLUS”
 • uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

Osoby, którym wystawiono e-skierowanie na badania z programu „Profilaktyka 40 PLUS”, wykaz placówek realizujących program, znajdą w zakładce „gdzie się leczyć” NFZ.

profilaktyka 40 plus

Zadzwoń i umów się na badanie RT- PCR – na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. 

Test PCR (wymaz) to gwarancja najlepszej czułości i swoistości. Punkt wymazowy Ultra Med Strefa mieści się w Tychach, przy ulicy Fabrycznej 2. Dysponujemy osobnym, oznakowanym wejściem (na lewo, przed głównym wejściem do poradni).

Badanie polega na pobraniu materiału – wymazu z nosogardzieli. Wymazy pobieramy od poniedziałku do piątku, rano w godzinach 6:00-7:00. Istnieje możliwość badania w innych, wcześniej umówionych terminach – dla grupy osób oraz indywidualnie.

 • Wynik badania: do 24 godzin
 • Cena badania: 350 złotych
 • Płatność kartą lub na konto: Nr konta PKO BP S.A. O/Tychy 20 1020 2528 0000 0802 0149 6405 

Zapraszamy do kontaktu:  730-194-260.

Ze względu na osoby wyjeżdżające za granicę do pracy lub w celach turystycznych istnieje możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie 2-tygodniowej kwarantanny. Zaświadczenia są zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów (m.in. Czech, Austrii i Grecji). W przypadku zaświadczeń w języku niemieckim i angielskim, rosyjskim i ukraińskim mogą być one wykorzystane przy przekraczaniu granic lub okazane pracodawcy. Zaświadczenia przygotowywane są w plikach PDF, do odczytania których służy program Adobe Acrobat Reader. Przeglądanie plików PDF w innym programie pociąga za sobą ryzyko braku odczytu niektórych danych, a w tym podpisu elektronicznego na zaświadczeniu. Zaświadczenie lekarskie będzie dostępne online wraz z wynikiem testu. Ważność zaświadczenia jest zależna od kraju docelowego.

Przygotowanie Pacjenta do badania:

 • Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
 • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
 • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
 • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
 • Przed pobraniem wymazu należy wyjąć ruchome protezy zębowe.
covid19

Szczepienia przeciwko COVID-19

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w Ultra-Med-Strefa funkcjonuje stacjonarny punkt szczepień – wykonujemy szczepienia populacyjne.

Więcej informacji oraz rejestracja pod numerem telefonu: 513-124-993.

Standard organizacyjny teleporady

w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Ultra-Med-Strefa

Wdrożono od dnia 01.09.2020 r.

Każdy pacjent, w trakcie teleporady, ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym/ lekarzem/ pielęgniarką/ położną.

 1. We wszystkich poradniach POZ realizowane są teleporady t.j. świadczenia zdrowotne przy użyciu środka łączności, jakim jest połączenie telefoniczne.

 2. Termin teleporady ustalany jest po rozmowie telefonicznej z rejestratorką medyczną, albo, w przypadku gdy ma to być kolejna teleporada, lekarz może w trakcie teleporady umówić termin następnej.

 3.  Ustalając termin i godzinę teleporady, rejestratorka informuje pacjenta, że powinien o wyznaczonej godzinie oczekiwać na telefon od lekarza POZ. Rejestratorka podaje pacjentowi imię i nazwisko lekarza, który będzie dzwonił.

 4. W celu udzielenia teleporady, w wyznaczonym terminie, lekarz POZ, kontaktuje się z pacjentem telefonicznie. Lekarz, w przypadku gdy nie uzyskał połączenia, zobowiązany jest do podjęcia 3-krotnej próby kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

 5. Anulowanie teleporady następuje w momencie, gdy próby kontaktu telefonicznego, opisane w punkcie 4, są bezskuteczne.

 6. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia realizację świadczenia zdrowotnego w formie teleporady i w każdym, gdy pacjent wyrazi taką wolę, świadczenie zdrowotne realizowane jest w bezpośrednim kontakcie lekarz – pacjent.

 7. Konsultacja pacjenta z niezdiagnozowaną infekcją dróg oddechowych, wobec którego lekarz ma wątpliwości diagnostyczne wymagające kontaktu bezpośredniego, realizowana jest w zorganizowanej izolatce, zgodnie z obowiązującą procedurą.

 8. W czasie rejestracji celem skorzystania ze świadczenia zdrowotnego, w czasie teleporady, a także wykonując telefon do rejestracji każdej poradni POZ pacjent może zostać poinstruowany o: sposobie realizacji e-recepty, sposobie realizacji e-skierowania, sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych laboratoryjnych i obrazowych, możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta.

 9. W rejestracji każdej z poradni POZ znajdują się instrukcje: sposób realizacji e-recepty, sposób realizacji e-skierowania, sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne, sposób realizacji badań laboratoryjnych i obrazowych, sposób zakładania Internetowego Konta Pacjenta.

 10. Dzwoniąc do pacjenta, przed teleporadą oraz podaniem jakichkolwiek informacji związanych z procesem rejestracji lub leczenia, dokonuje się potwierdzenie tożsamości pacjenta pytając o numer pesel, a w przypadkach wątpliwych zadając pytania (np. proszę o podanie adresu zamieszkania, numeru telefonu).

 11. Każdorazowo, po teleporadzie, lekarz w dokumentacji medycznej odnotowuje fakt jej odbycia.

 12. Teleporady odbywają się w warunkach zapewniających poufność. Dostęp do informacji przekazywanych w trakcie teleporady mają tylko osoby uprawnione.

 13. W Ultra-Med.-Strefa obowiązuje przestrzeganie instrukcji zabezpieczania dokumentacji i systemów jej przetwarzania w tym dostępu, przechowywania i udostępniania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Poszerzamy ofertę dla sportowców! 

Od lipca br. w Ultra-Med-Strefa rozpoczęły działalność Poradnia Medycyny Sportowej oraz Poradnia Medycyny Sportowej dla Dzieci. 

Poradnie powstały z myślą o osobach, które sportem zajmują się zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie. 

W ofercie Poradni znajdziecie Państwo ofertę: 

 • badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), 
 • orzecznictwa sportowo-lekarskiego (orzecznictwo o zdolności do uprawiana określonej dyscypliny sportowej np.: piłka nożna, rajdy samochodowe, judo, ju-jitsu, akrobatyka – w tym dla naszych klientów SMS Tychy i Gwardia Tychy),
 • oceny sportowo-lekarskiej badań diagnostycznych. 
Ponadto, gdy to konieczne, kierujemy na dalsze badania do specjalistów Ultra-Med-Strefa (internisty, pediatry, ortopedy, chirurga, chirurga dziecięcego)
oraz do fizjoterapeutów SMS Fizjo-Active.
Więcej informacji na temat Poradni Medycyny Sportowej oraz Poradni Medycyny Sportowej Dla Dzieci znajdziecie Państwo poniżej. 
Zapraszamy!
Medycyna sportowa ultra med strefa tychy

Poradnia Medycyny Sportowej

poradnia medycyny sportowej dla dzieci Medycyna sportowa ultra med strefa tychy

Poradnia Medycyny Sportowej Dla Dzieci

Badania przeciwciał IgG i IgM w kierunku koronawirusa 

w Ultra-Med-Strefa Tychy

Informujemy, że w poradniach Ultra Med Strefa istnieje możliwość wykonania badania przeciwciał IgG i IgM w kierunku koronawirusa. Co wykazuje wynik badania?

 • obecność przeciwciał IgG świadczy o przechorowaniu zakażenia/ może to być także zakażenie, które przebiegło bezobjawowo.
 • obecność przeciwciał IgM świadczy o toczącym się zakażeniu, przeciwciała mogą się pojawić po 7 lub po 10 dniach od zakażenia.

Krew do badań pobieramy w godzinach porannych. Do badania pobierana jest od Pacjenta krew w sposób taki, jak podczas wszystkich innych badań diagnostycznych. Zainteresowanych wykonaniem badania prosimy o telefoniczne umówienie się w rejestracji poradni: 797-024-769 lub 730-194-260.

Czas oczekiwania na wynik wynosi dobę.

koronawirus badania

Informacja dla Pacjentów i Klientów Ultra-Med-Strefa

Szanowni Państwo!

– w chwili obecnej wszystkie nasze poradnie są czynne, 

– w poradniach POZ i AOS proponujemy porady telefoniczne, Pacjent także może przyjść do poradni

– w Zespole Prywatnych Poradni Specjalistycznych przyjmujemy pacjentów jak do tej pory, uwzględniając także, tam gdzie to możliwe, porady telefoniczne

– Poradnia Medycyny Pracy przyjmuje klientów zgodnie z harmonogramem

– w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2 wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa:

 

 1. z wizyty w naszej placówce skorzystać może pacjent który złoży następujące oświadczenie

OŚWIADCZENIE

1. W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI NIE miałam/em kontaktu z osobą, która ma gorączkę, kaszel, duszność,

3. W chwili obecnej nie jestem objęty kwarantanną

4. W chwili obecnej nie mam gorączki, kaszlu, duszności

Imię nazwisko                                                                    podpis

 

2. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących procedur epidemiologicznych w tym dezynfekcji bieżącej,

3. Przyjmujemy tylko płatności elektroniczne,

4. Tak organizujemy pracę poradni aby odległości pomiędzy wszystkimi osobami jednocześnie przebywającymi w poczekalniach i gabinetach były BEZPIECZNE

5. Każdy Pacjent naszych poradni ma obowiązek umycia i zdezynfekowania rąk na specjalnych do tego celu przygotowanych stanowiskach

6. Stosujemy się do wszelkich zaleceń GIS i MZ,

7. Ze względu na dynamikę obecnej sytuacji, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Informacje na temat kwarantanny i możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego (L4)

Szanowni Państwo! Pytacie Państwo o możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego (L4) w związku z przymusową kwarantanną. Informujemy, że jeżeli służby sanitarne zarządziły kwarantannę, to lekarz POZ nie wystawia zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy wydana jest decyzja administracyjna nakazująca kwarantannę. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). 

 1. Państwowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone obowiązki, w tym konieczność poddania się kwarantannie lub izolacji, jeśli ta osoba jest zakażona, chora na chorobę zakaźną, podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, albo jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).
 2. Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.).
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy do rozpatrywania wniosków o świadczenia z tytułu choroby lub konieczności sprawowania opieki osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 266). Poniżej wyjaśniamy uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w różnych scenariuszach, jakie mogą wystąpić:

a) Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna po okresie kwarantanny dostarczyć pracodawcy tę decyzję (a przedsiębiorcy i inne osoby, które są jednocześnie płatnikami składek – do ZUS). Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

b) W przypadku, gdy decyzją o konieczności izolacji zostanie objęte tylko dziecko, rodzic otrzyma zasiłek opiekuńczy na podstawie decyzji o konieczności izolacji dziecka.

c) Jeśli szkoła, przedszkole lub żłobek odmówią przyjęcia konkretnego dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwało. Przysługiwałoby jedynie w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki. Jeżeli jednak zostanie wystawiona decyzja inspektora sanitarnego, to na jej podstawie rodzic uzyska prawo do świadczeń.

d) Jeśli szkoła, przedszkole lub żłobek zażąda odebrania dziecka (np. po stwierdzeniu u niego wysokiej temperatury), zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku, gdy rodzic dziecka otrzyma zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji dziecka wydaną przez inspektora sanitarnego (art. 32 ust 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznej w razie choroby i macierzyństwa).

e) Jeśli osoba dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby, ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie przysługiwało prawo do świadczeń z tytułu choroby (zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas choroby).

f) Jeżeli rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do szkoły, przedszkola lub żłobka (np. w reakcji na apel dyrektora), pomimo że placówka ta nie zostanie zamknięta i będzie przyjmowała dzieci, prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwało. Oczywiście, jeżeli powodem niewysłania dziecka do placówki będzie jego choroba i lekarz wystawi rodzicowi zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, to będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.

g) Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i osoba ta otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to będą jej przysługiwały świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy). Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji, lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zwolnienia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

4. Decyzję co do zastosowania kodu jednostki chorobowej podejmuje lekarz. Wydaje się, że w sytuacji nierozpoznania zakażenia SARS-Cov-2 najbardziej przydatne mogą być numery z klasyfikacji: Z-20 (styczność i narażenie na choroby zakaźne), Z-29 (potrzeba innych środków profilaktycznych).

Ważny komunikat dla Pacjentów POZ i AOS Ultra Med Strefa!

W związku z działaniami profilaktycznymi w zakresie zakażenia koronawirusem informujemy, że we wszystkich placówkach Ultra-Med-Strefa w Tychach, istnieje możliwość skorzystania z porad telefonicznych. Listę placówek oraz numery telefonów, prezentujemy poniżej. 

 • POZ, ul. Fabryczna 2, tel.: 509-506-251
 • POZ, ul. Jana Pawła II 40, tel.: 502-676-553
 • POZ, ul. Turkusowa 5, tel.: 885-700-333

Po rozmowie telefonicznej z określoną placówką POZ każdy z Pacjentów może otrzymać e-receptę. Jeśli nie macie Państwo założonego Internetowego Konta Pacjenta, możecie otrzymać kod recepty. 

Porad telefonicznych udzielamy także Pacjentom AOS – dotyczy to Pacjentów zapisanych zgodnie z kolejkami.

Tym samym zachęcamy do zakładania IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Więcej na ten temat znajdziecie Państwo pod linkiem: http://bit.ly/33flPSr

telewizyty

Środki ostrożności i zapobieganie zakażeniu koronawirusem (COVID-19).  

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek: 

 • Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Zatem, jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych!
 • Higiena rąk to podstawa! Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości -dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (minimum 60%). Spore ryzyko dotyczy także przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia!
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe (biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze itp.). Wszystkie one muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (na przykład wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od swojego rozmówcy! Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości wobec osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu! Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu! Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysokoprzetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij około 2 litry płynów (najlepiej wodę).
 • Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem!
 
ultra med strefa tychy lekarz szczepienia

Informujemy, że we wszystkich przychodniach POZ Ultra Med Strefa szczepimy przeciw grypie! 

Zapewniamy bezpłatną kwalifikację lekarską do szczepienia i zaszczepienie.

Pacjent pokrywa tylko koszt szczepionki.

Przychodnia POZ, al. Jana Pawła II 40, tel:  502-676-553 i (32) 2175923

Przychodnia POZ, ul. Turkusowa 5, tel:  885-700-333 i (32) 3250928

Przychodnia POZ, ul. Fabryczna 2, tel:  513-124-993 i (32) 2180269

Nie dajmy się grypie!