Poradnia Psychologiczna

Diagnostyka, zapobieganie i leczenie zaburzeń procesów psychicznych, w tym:

 • zaburzeń nastrojów (stanów depresyjnych, maniakalnych)
 • zaburzeń lękowych
 • chorób psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywianiauzależnień i współuzależnień

Pomoc psychologiczna w sytuacjach stresu, wynikającego m.in. z:

 • kryzysów życiowych
 • żałoby

Oferujemy również pomoc psychologiczną dla dzieci

Prowadzimy:

Terapię behawioralną dla osób doświadczających:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • kryzysów życiowych
 • trudności w relacjach międzyludzkich, poczucia osamotnienia
 • trudności z komunikacją, asertywnością
 • problemów emocjonalnych
 • nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego
 • zdarzeń traumatycznych (żałoba, nagłe wypadki, itp.)
 • niskiej samooceny

Prywatne Poradnie Specjalistyczne
Dea Salus

Tychy - ul. Fabryczna 2

Kontakt :
kom: 797 024 769
e-mail: deasalus@ums.net.pl

Zobacz jak dojechać

Treningi psychologiczne w zakresie:

doskonalenia efektywnej nauki dla dzieci od lat 10, młodzieży i studentów umożliwiające:

 • nabycie technik szybkiego zapamiętywania
 • poprawę koncentracji i selekcji uwagi
 • nabycie technik sprawnej nauki

doskonalenia zarządzania sobą w czasie, umożliwiające nabycie umiejętności:

 • bardziej efektywnego działania (efektywna praca, efektywny biznes, bardzo szybkie efekty)
 • wyznaczania celów priorytetowych przy dużej liczbie zadań
 • radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz ochrony przed zaburzeniami zdrowotnymi związanymi ze stresem
 • rozwoju życia prywatnego i zwiększenia czasu dla rodziny
 • efektywnego zarządzania innymi

W ramach Poradni Psychologicznej funkcjonuje Pracownia Badań Psychotechnicznych, gdzie wykonywane są badania psychologiczne dla:

 • kierowców zawodowych (kat C, D)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy i kandydatów na instruktorów
 • egzaminatorów
 • motorniczych
 • kierowców skierowanych przez Komendy Policji z powodu przekroczenia liczby punktów karnych, spowodowania wypadku, zatrzymania pod wpływem alkoholu

Prowadzimy także konsultacje w ramach medycyny pracy dla:

 • kierowców prowadzących pojazdy służbowe (kat. B i C)
 • operatorów wózków jezdniowych
 • operatorów suwnicy
 • operatorów podestów ruchomych
 • operatorów maszyn budowlanych
 • operatorów maszyn w ruchu
 • członków OSP
 • osób pracujących w narażeniu na czynniki chemiczne
 • osób pracujących na stanowiskach z narażeniem życia, osób pracujących na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością i dużym dopływem informacji

Na badanie należy zgłosić się zdrowym, wyspanym, w miarę możliwości wypoczętym. Przed badaniem należy zachować 24h abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Przyjmuje:

 1. mgr psychologii Agnieszka Błach - Tomera
  • Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersystetu Śląskiego w Katowicach
  • Studia podyplomowe z zakresu coachingu
  • Posiada między innymi uprawnienia:
   • mediatora
   • do przeprowadzania badań na posiadanie broni
   • do przeprowadzanie badań psychotechnicznych i innych
  • W ramach jej zainteresowań są również:
   • zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
   • trudności szkolne dzieci i młodzieży
   • pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych np. rozwodu